Alternatívne riešenie sporov/Riešenie sporov online

Ak máte spor so spotrebiteľom a chcete sa vyhnúť súdnemu konaniu, vhodným riešením by pre vás mohlo byť alternatívne riešenie sporov. V porovnaní s konaním na súde je alternatívne riešenie sporov zvyčajne rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie. Tento pojem zahŕňa všetky jednotlivé spôsoby riešenia sťažností, ktoré nezahŕňajú súdne konanie. Možno ho poznáte ako “mediáciu”, “zmierovací postup”, “rozhodcovské konanie”, konanie pred “ombudsmanom” alebo “radou pre sťažnosti”.

KONTAKTUJTE NÁS

Peter Čechovič : +421 910 740 288

Marek Zlacký: +421 914 324 848

INFORMÁCIE

ADRESA PREVÁDZKY

Novozámocká 44/A
949 05 Nitra

Sledujte nás