Alternatívne riešenie sporov/Riešenie sporov online

Ak máte spor so spotrebiteľom a chcete sa vyhnúť súdnemu konaniu, vhodným riešením by pre vás mohlo byť alternatívne riešenie sporov. V porovnaní s konaním na súde je alternatívne riešenie sporov zvyčajne rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie. Tento pojem zahŕňa všetky jednotlivé spôsoby riešenia sťažností, ktoré nezahŕňajú súdne konanie. Možno ho poznáte ako “mediáciu”, “zmierovací postup”, “rozhodcovské konanie”, konanie pred “ombudsmanom” alebo “radou pre sťažnosti”.