On-grid Pegas 3

Jedná sa o menšie sieťové (on-grid) fotovoltické zdroje energie do 10kWp, určené predovšetkým pre domácnosti a ľahký priemysel. Princíp využitia energie spočíva v tom, že denná spotreba domácnosti odoberá energiu primárne z fotovoltickej elektrárne. Pokiaľ výkon FV poľa nie je postačujúci na pokrytie spotreby celej domácnosti, energia je doplnená z distribučnej siete. V opačnom prípade, pokiaľ je energie z FVE nadbytok, je možné ju buď ďalej predávať do distribučnej spoločnosti (záleží na osobitných podmienkach ZSE, SSE, VSE), alebo pomocou inteligentného regulátora efektívne využiť a prebytočnú energiu smerovať do kúrenia alebo teplej vody, čím sa využije všetka vyrobená energia.

Pegas Technoline

Dokumenty na stiahnutie

Technický list

Technické špecifikácie meniča Solis S5-GR3P3K (datasheet)

Plochá strecha

Komplexný výpočet úspory a návratnosti + cenník na plochú strechu

Šikmá strecha

Komplexný výpočet úspory a návratnosti + cenník na šikmú strechu

Máte otázku? Sme vám k dispozícii