Zelená domácnostiam

Bytové domy

Dotácia Zelená domácnostiam pre bytové domy

V rámci podporného programu ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM je prvý krát reálne, využiť aj dotáciu pre domácnosti, ktoré užívajú bývanie v bytovom dome. Podmienkou je, aby bolo inštalované malé zariadenie, ktoré bude pokrývať spotrebu elektriny v budove maximálne do výkonu 1 MW. Výška dotácie môže byť až do výšky 575 eur na byt, v závislosti od špecifických podmienok a lokality SR.

WOODCOTE Energy je tu pre vás

Pomôžeme a poradíme so založením energetického spoločenstva, ktoré je nevyhnutnosťou pri využívaní fotovoltického zariadenia v bytovom dome. 

 

 

O dotáciu môže požiadať:

  • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
  • vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o výkone správy
 

Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky musí byť energetický audit s predpísanými náležitosťami. V ňom musí byť uvedené množstvo využiteľnej energie vyrobenej v zariadení na využitie OZE a odporúčaný výkon zariadenia,  so zohľadnením potenciálu úspor v budove. Výkon musí byť navrhnutý tak, aby bolo minimálne 80 % energie vyrobenej v zariadení na využitie OZE spotrebovaných v bytovom dome.

V rámci založenia ES, zabezpečíme za vás vykonanie energetického auditu, ktorý presne určí výkon vašej fotovoltickej elektrárne a spočítame návratnosť investície. Spoločne v bytovom dome založíte komunitu, ktorá bude mať prínosy pre životné prostredie a ušetrí náklady v spoločne využívaných priestoroch.

Fotovoltika v bytovom dome? Určite áno!

Vzhľadom na výšku nákladov pri obstaraní technológie je výhodnejšie, že sa tieto náklady rozrátajú medzi vlastníkov bytov a elektrina je vyrábaná aj využívaná priamo v bytovom dome. Tým pádom je návratnosť investície oveľa rýchlejšia ako je to pri rodinnom dome. Úspory na znížených nákladoch sa tak môžu prejaviť na účtoch za elektrinu už nasledujúci rok.

Aj napriek tomu, že niektorí susedia možno nebudú súhlasiť, je možné rozdeliť sa na tých, čo budú odoberať elektrinu ako doteraz a tých, čo spoločne založia
energetické spoločenstvo. Tí, ktorí súhlasia s investíciou do fotovoltiky a budú čerpať jej výhody sa dohodnú na pravidlách zdieľania elektriny medzi jednotlivými
členmi, pričom každý jeden vlastník bytu (člen ES) predstavuje samostatné odberné a odovzdávacie miesto. 

Princíp zakladania energetických spoločenstiev je prijatý a podporovaný európskou legislatívou a podľa prijatých pravidiel budú musieť mať v budúcnosti
všetky štátne budovy aj bytové domy solárne panely. Obrovskou výhodou tiež je, že s fotovoltikou cena bytového domu stúpa a bytový dom tiež získa vyšší
energetický certifikát. Takže táto investícia je určite opodstatnená, nevyhnutná a výhodná pre každý bytový dom.

Vybavíme za vás aj všetky potrebné administratívne záležitosti a papierovačky, takže sa nemusíte o nič starať.

WOODCOTE Energy je členom SAPI

a odporúčaným realizátorom fotovoltických zariadení!

Sme hrdým členom SAPI (Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie).

 

SAPI je profesionálne záujmové združenie, ktorého poslaním je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku, pričom zastupuje tento sektor pri rokovaniach s inštitúciami ako MH SR, ÚRSO, OKTE, SEPS a NR SR.  V rámci nášho členstva sme sa zaviazali k dodržiavaniu Kódexu inštalatéra FVE, čo vám dáva istotu kvalitne a profesionálne vykonanej montáže a legalizovania vašho fotovoltického zariadenia.